Nieuwsbrief #2 / maart 2016
Het vraagstuk van personen met verward gedrag is van alle tijden. Het aanjaagteam Verwarde Personen heeft als doel gemeenten en haar ketenpartners te ondersteunen bij het opstellen van een sluitende aanpak voor én met personen met verward gedrag.

Verhaal van een ervaringsdeskundige


Bij de aanpak voor personen met verward gedrag staat de persoon met verward gedrag zelf altijd centraal! Daarom beginnen we deze nieuwsbrief met het verhaal van een ervaringsdeskundige. Dit keer een algemeen beeld vanuit de hoek van de psychiatrie. Met dank aan GGZ Friesland: Help in de strijd tegen stigma's in de psychiatrie!

Kijk hier voor meer persoonlijke verhalen.
De verdiepingsfase: een omslag in denken en doen
De fase van oriënteren is met het uitbrengen van de tussenrapportage van het aanjaagteam afgerond. Nu is het tijd om nog intensiever samen door te pakken met alle partners in de praktijk. Er zijn in het land al veel goede initiatieven. Gemeenten, ketenpartners en professionals zijn druk aan de slag en laten zien wat er allemaal kan. Maar het is nog niet voldoende. Er is een meer domeinoverstijgende, persoonsgerichte aanpak nodig. Dat vergt een omslag in denken en doen, van systeem- naar leefwereld, meer aandacht voor preventie met stevig eigenaarschap.

Het land in
Het aanjaagteam wil landsdekkend werken. Daarom gaat het intensiever de regio in om daar in gesprek te gaan met de mensen met verward gedrag en hun omgeving zelf, met professionals en bestuurders. Herkennen zij de observaties van het aanjaagteam in de tussenrapportage? Kunnen zij nog concreter aan de slag met de aanpak en aanbevelingen van het aanjaagteam? En wat hebben zij daarvoor nog meer nodig? Investeren in commitment bij alle stakeholders, van gemeenten tot politie en de zorg, is in deze fase essentieel.

Lees meer

In de praktijk: De Crisiskaart


Er gebeurt al veel op het gebied van ondersteuning en zorg voor personen met verward gedrag. Het aanjaagteam merkt een grote inzet en bevlogenheid van mensen met verward gedrag en hun directe omgeving, professionals, gemeenten en ketenpartners om een eigen aanpak neer te zetten. Wij delen deze voorbeelden uit de praktijk graag zodat anderen hier weer van kunnen leren. Deze keer: De Crisiskaart.
Crisisplan op formaat bankpas
De crisiskaart is een klein uitvouwbaar kaartje van het formaat bankpas. Het is bedoeld voor mensen die weten dat ze in een psychische crisis kunnen komen. Aan de hand hiervan kunnen professionals tijdens een crisis zien wat op dat moment helpt, wat juist niet en met wie contact opgenomen kan worden. Het aanjaagteam Verwarde Personen adviseert in de tussenrapportage personen met verward gedrag gebruik te maken van de crisiskaart en de Rijksoverheid om te helpen de crisiskaart landelijk uit te rollen.
Lees meer

Vooraankondiging: Kom langs!


Op donderdag 14 april organiseren wij het eerste inloopcafé van het aanjaagteam Verwarde Personen. Stel uw vragen over de bouwstenen voor een sluitende aanpak. Deel uw ervaringen met ons. Of kom sparren over een vraagstuk rond verwarde personen. Reserveer 14 april alvast in uw agenda en houdt aanjaagteam.nl en deze nieuwsbrief in de gaten voor locatie en tijdstip.
Contact
Aanjaagteam Verwarde Personen
Postbus 30435, 2500 GK Den Haag, 070 373 83 93, aanjaagteam@vng.nl
www.aanjaagteam.nl

 
Kent u iemand voor wie deze nieuwsbrief interessant kan zijn? Stuur deze nieuwsbrief dan door!