Nieuwsbrief #1 / februari 2016
Niet alleen lezen we steeds meer in het nieuws over personen met verward gedrag. Het aantal overlast gevende incidenten met verwarde personen lijkt toe te nemen. Reden genoeg voor de ministers van VWS en VenJ en de VNG om een aanjaagteam Verwarde Personen te benoemen met als opdracht te bevorderen dat alle gemeenten in de zomer van 2016 beschikken over een sluitende aanpak van zorg en ondersteuning. Doel hiervan is om personen met verward gedrag tijdig in beeld te krijgen zodat hulp- en zorgverleners precies weten wat ze moeten doen als iemand de weg is kwijt geraakt. Gemeenten krijgen zelf de regie om hun eigen aanpak op te stellen maar ontvangen hierbij wel hulp van het aanjaagteam.
De komende maanden informeren we via deze nieuwsbrief over mogelijke oplossingsrichtingen om tot een eigen plan van zorg en ondersteuning te komen, volgen we de laatste ontwikkelingen, tonen we goede ‘aanpak’voorbeelden van gemeenten en agenderen we bijeenkomsten waarbij we ketenpartners, gemeenten en personen met verward gedrag en hun directe omgeving bij elkaar brengen. 

Lees meer

Tussenrapportage

Domeinoverschrijdendwerken is nodig

Op 19 februari 2016 heeft het Aanjaagteam Verwarde Personen de tussenrapportage ‘Samen doorpakken’ – Op weg naar een meer persoonsgerichte aanpak voor en met mensen met verward gedrag – gepresenteerd. Deze tussenrapportage is in opdracht van de ministers Schippers en Van der Steur en de VNG opgesteld.
Het aanjaagteam ziet een brede steun voor de ingezette beweging om mensen met verward gedrag zoveel mogelijk in hun eigen woonomgeving een gezond, veilig en sociaal leven te laten leiden en daarmee ook de maatschappelijke overlast te verminderen. In de tussenrapportage staan echter ook belangrijke zorgen en signalen dat het nog niet goed gaat, dat er ernstige knelpunten zijn. Volgens Liesbeth Spies (voorzitter van het aanjaagteam) doet iedereen zijn best om mensen met verward gedrag te helpen. ‘Toch is dit niet voldoende. Een moeder van een persoon met verward gedrag vertelde ons dat alle instanties zich bewust zijn waar de eigen verantwoordelijkheid ophoudt. Als we zo doorgaan, komen we er dus niet. Het is belangrijk deze problematiek domeinoverschrijdend aan te pakken.’

Lees meer

Hulpmiddelen


Om gemeenten te helpen hun eigen sluitende aanpak te realiseren, heeft het aanjaagteam handvatten ontwikkeld en deze samengevat in negen bouwstenen. Voor elke bouwsteen is het perspectief beschreven met een aantal minimumeisen waar de inhoud aan moet voldoen. Hiermee kunnen gemeenten en samenwerkende partijen concreet aan de slag. 

Lees meer

Agenda


Wilt u graag interactief en plenair geïnformeerd worden over dit onderwerp? Of inhoudelijke zaken met anderen delen? Houdt u dan de Agenda op onze website in de gaten. Hier staan allerlei bijeenkomsten, cursussen etc. die met Personen met verward gedrag te maken hebben

Lees meer

Ervaringen uit de praktijk


Er gebeurt al veel in het land door gemeenten op het gebied van zorg en ondersteuning en daar is het aanjaagteam uiteraard verheugd over. Daarom moedigen we gemeenten en ketenpartners aan om hun eigen casus of praktijkvoorbeeld in te sturen waar andere partijen van kunnen leren. Heeft u een goed werkend plan om te delen met anderen? Mailt u deze dan naar aanjaagteam@vng.nl

Lees meer
Contact
Aanjaagteam Verwarde Personen
Postbus 30435, 2500 GK Den Haag, 070 373 83 93, aanjaagteam@vng.nl
www.aanjaagteam.nl

 
Kent u iemand voor wie deze nieuwsbrief interessant kan zijn? Stuur deze nieuwsbrief dan door!